شرایط همکاری

به نام خداوند جان و خرد

کلیه نویسندگان و مترجمین و ناشرینی که تمایل دارند در خصوص معرفی و فروش کتاب های خود با این کتابسرا همکاری نمایند می توانند ضمن ارتباط با ما از طریق صفحه   تماس با ما   با شرایط زیر شروع به همکاری نمایند.

۱- درصورتی که عناوین کتابهای آنها کمتر از ۲۰ عنوان می باشد از هر عنوان حداقل ۱ جلد و حداکثر ۵ جلد با مشخصات کامل خود ( جهت تماس و ارتباط ) به صورت امانت با درصد تخفیف عرف بازار برای کتابسرای پدرام ارسال نمایند .

۲- درصورتی که عناوین کتابهای آنها بیشتر از ۲۰ عنوان می باشد ضمن هماهنگی با مدیریت کتابسرای پدرام می توانند لیست و مشخصات کتابهای خود را ارسال نمایند . تا پس از بررسی کتب و شرایط فروش نتیجه به اطلاع ایشان برسد.

۳- لازم به ذکر است حداقل مدت زمان امانت کتاب ۳ ماه می باشد و در صورتی که همکار تمایل به ادامه همکاری نداشته باشد پس از تسویه کتب فروخته شده الباقی برای ایشان مرجوع می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرد