مالیات ها و هزینه های ارسال

 ۱-  با توجه به نوع کالای عرضه شده در این پایگاه اینترنتی که کتاب می باشد و نیز معافیت کتاب از مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ مالیات بر ارزش  افزوده در کلیه فاکتور های صادره توسط این پایگاه صفر می باشد و هیج وجهی تحت این عنوان از مشتریان دریافت نمی گردد.

۲- قیمت کالا های عرضه شده در این پایگاه دقیقا قیمت درج شده بر روی آنها توسط تولید کننده یا ناشر می باشد (قیمت پشت جلد).

۳- هزینه ارسال سفارشات به غیر از موارد خاص که توسط کتابسرا اعلام می شود به عهده خریدار می باشد.

۴-  هزینه ارسال هر سفارش طبق فرمول فعلی پست پیشتاز  و پست سفارشی به صورت خودکار محاسبه گشته و به فاکتور اضافه می گردد و امکان دارد از آنچه توسط شرکت پست اخذ می شود بیشتر یا کمتر باشد بدین خاطر خریدار متعهد می شود کل هزینه واقعی اخذ شده توسط شرکت پست را در اولین فرصت تسویه نماید. همچنیین کتابسرا متعهد می گردد در مواردی که مبلغ هزینه ارسال دریافتی از خریدار بیشتر از مبلغ هزینه واقعی باشد مازاد هزینه را به وی مسترد سازد.

۵-  با توجه به تسویه حساب کامل مشتری قبل از ارسال سفارش، نیاز به پرداخت هیچ وجه دیگری به مامور تحویل دهنده سفارش نمی باشد.