شرایط و روند بازگشت کالا

شرایط مرجوع کالا:

۱- خریداران محترم بایستی در زمان انتخاب کالا ها دقت لازم را داشته باشند زیرا سفارشات دقیقا طبق درخواست ایشان و پس از تایید آنها  برایش ارسال می گردد، بدیهی است پس از ارسال سفارش امکان تعویض یا برگشت کالا وجود نخواهد داشت. به غیر از موارد اشکالات چاپی مانند : ناقص بودن صفحات، سفید بودن صفحات، به هم ریختگی ترتیب صفحات و موارد مشابه.

۲-  پرسنل واحد فروش اینترنتی کتابسرای پدرام تمام سعی خود را می نمایند تا کتابها طبق سفارش مشتری و بدون هرگونه اشکال چاپی برای ایشان ارسال شود با این وجود خریداران محترم نیز بایستی بلافاصه پس از تحویل، سفارش را از دو حیث زیر مورد برسی قرار دهند :

الف) مطابقت با سفارش درخواستی خود.

ب)  نداشتن اشکالات چاپی.

۳- درصورت مشاهده هر یک از موارد فوق در سفارش تحویل شده خریدار محترم بایستی در اولین فرصت ( پس از هماهنگی تلفنی با کتابسرای پدرام ) از طریق صفحه ی بازگشت  بدون آنکه درون کتابها نوشته یا های لایت شده باشد و یا منگنه یا فنر شده باشد  آنها را مرجوع نماید. تا کتابسرا به هزینه خود یک بار دیگر سفارش سالم را برای خریدار ارسال نماید.

—————————-

شرایط بازگشت وجه:

 کتابسرای پدرام در دو مورد متعهد می گردد وجه واریزی مشتری را در اسرع وقت به وی عودت نماید.:

۱- در صورتیکه به هر دلیلی قادر به تامین و ارسال سفارشات تسویه شده نباشد.

۲- در صورتیکه مشتری پس از تسویه حساب تا قبل از ارسال سفارش انصراف خود را به صورت تلفنی به کتابسرای پدرام اعلام نموده باشد.

**** پس از ارسال سفارش امکان بازگشت وجه وجود ندارد****