شرایط تحویل سفارشات

ثبت سفارش خرید توسط مشتری .  راهنمای سایت

– بررسی سفارش رسیده توسط  پرسنل واحد سفارشات اینترنتی کتابسرای پدرام و تغییر وضعیت سفارش از حالت معلق به سایر وضعیت ها و اطلاع رسانی به مشتری از طریق ارسال ایمیل .

– سفارشاتی که از روش پرداخت درگاه بانک ملت تسویه می شوند پس از ثبت در وضعیت (معلق – تسویه شده) قرار می گیرند. اینگونه سفارشات پس از بررسی در صورتی که مشکلی نداشته باشند آماده به ارسال می شوند.

– سفارشاتی که از روشی به غیر از پرداخت از درگاه بانک ثبت شود در وضعیت (معلق) قرار می گیرند. اینگونه سفارشات پس از بررسی در صورتی که مشکلی نداشته باشند به وضعیت ( در انتظار تسویه حساب ) تغییر داده می شود و مشتری بایستی ظرف ۷۲ ساعت نسبت به تسویه حساب آنها اقدام نماید . سفارشاتی که در این ۷۲ ساعت تسویه شود آماده به ارسال و مابقی انصرافی تلقی می گردد.

– از واریز هرگونه وجه به حساب های غیر از حساب های عنوان شده در قسمت اطلاعات واریز وجه  جدا خودداری فرمایید.

– سفارشات آماده به ارسال هر روز صبح در ایام غیر تعطیل قبل از ساعت ۱۲ تحویل شرکت پست می گردد. و وضعیت سفارش به حالت (ارسال شده )تغییر پیدا می کند.

– بدلیل تسویه کامل توسط مشتری نبایستی هیچگونه وجی به مامور تحویل دهنده پرداخت گردد.