اطلاعات واریز وجه

 

لطفا در هنگام واریز وجه شماره حساب و نام صاحب حساب را چک کنید

 شماره حساب ها جهت واریز وجه (کلیه حساب ها به نام محمدرضا رستمی فر می باشد) :

بانک صادرات حساب جاری سپهر : ۰۱۰۱۰۶۰۴۰۲۰۰۷

بانک ملی حساب جاری سیبا : ۰۱۰۲۳۵۴۴۷۳۰۰۱

 بانک ملت حساب جاری جام :  ۱۷۶۴۹۲۹۳۹۴

بانک سپه حساب جاری طلایی : ۱۴۷۰۸۰۰۰۷۴۷۰۸

 شماره کارتهای عضو شتاب جهت عملیات انتقال وجه ( کارت به کارت):

شماره ۱۶ رقمی کارت بانک ملی : ۱۱۱۰- ۸۸۲۶ – ۹۹۷۱ – ۶۰۳۷

 شماره ۱۶ رقمی کارت بانک ملت : ۸۳۰۰ – ۱۵۱۰ – ۳۳۷۹ – ۶۱۰۴

 شماره ۱۶ رقمی کارت بانک صادرات : ۴۹۲۲ – ۶۳۱۴ – ۶۹۱۵ – ۶۰۳۷

 شماره ۱۶ رقمی کارت بانک سپه : ۴۴۱۵ – ۱۴۹۲ – ۱۰۱۰ – ۵۸۹۲

شماره ۱۶ رقمی کارت بانک پارسیان : ۷۰۹۲ – ۰۴۶۸ – ۰۶۱۱ – ۶۲۲۱

  ***** کلیه حساب ها به نام محمد رضا رستمی فر می باشد *****